Det er sundt at investere i dine medarbejdere

Codan har samlet en række særlige forsikringstilbud, der hjælper dig og dine medarbejdere i tilfælde af sygdom eller skader efter et ulykkestilfælde. En behandlingsforsikring giver eksempelvis adgang til hurtig undersøgelse og behandling på privathospital. Læs mere om mulighederne for din virksomhed i punkterne nedenfor.

 • Behandlingsforsikring

  Ventetid på behandling er et problem – ikke kun for den, der skal behandles
  Med en behandlingsforsikring sikrer du, at din virksomhed ikke påvirkes unødigt af lange ventetider i det offentlige sundhedssystem, hvis en af dine medarbejdere bliver syg. Forsikringen giver adgang til hurtig undersøgelse og behandling på privathospital indenfor højst 10 arbejdsdage.

  Særlige fordele for din virksomhed med Behandlingsforsikring:

  Uafhængig af ventelister i det offentlige sundhedssystemFærre sygedage - hurtigere tilbage på arbejdetMindre belastning for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen

  Behandlingsforsikringen er fleksibel og kan sammensættes, så det passer til din virksomheds behov og økonomi.

  Forsikringen består af følgende dækninger:

  Behandlingsforsikring – Basis:

  Undersøgelser og behandling hos speciallæge eller på privathospitalIndlæggelser og operation på privathospitalRekreationsophold og/eller hjemmehjælp i op til 30 dage efter operationGenoptræning hos fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut og talepædagog efter operationBehandling hos psykolog/psykiater i forbindelse med operationLedsagertransport og ledsageropholdTransport til og fra behandlingsstederBehandling af alkohol-, narkotika- og medicinmisbrugKonsultationer hos diætistForbrug af lægeordineret medicin i op til 6 månederBehandling hos akupunktør og zoneterapeut

  Følgende tilvalg kan foretages som supplement til Basis dækningen:

  Behandling hos kiropraktor og fysioterapeutBehandling hos psykolog eller psykiater

  Vælg serviceniveau – og pris!
  Hos Codan lægger vi vægt på, at du får det du betaler for. Når du køber en behandlingsforsikring, vælger du derfor hvilket serviceniveau, der skal følge med forsikringen.

  Du kan vælge at have adgang til vores sundhedsfaglige kompetencecenter, hvor der mandag til fredag fra 8-16 sidder dygtige sygeplejersker og skadebehandlere klar ved telefonen, til at vejlede dig omkring dit behandlingsforløb og stille betalingsgaranti til privathospitalet.

  Du kan også vælge, at betjene dig selv via vores online service og anmelde din skade på codan.dk. Så kontakter vi dig omkring dit videre behandlingsforløb indenfor 2-3 arbejdsdage. Vælger du denne løsning, kvitterer vi med en mærkbar rabat på forsikringen!

  Læs mere om forsikringen her

  Ønsker du et tilbud på forsikringen, så ring til os på 33 55 55 55 og hør mere.

 • Behandlingsforsikring ved arbejdsulykke

  Hurtigt i gang efter en arbejdsulykke
  Med en Behandlingsforsikring ved arbejdsulykke får du et vigtigt supplement til virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Forsikringen hjælper medarbejderen hurtigt videre til undersøgelse og behandling, så medarbejderen kan koncentrere sig om at blive rask igen, uden unødig ventetid på behandling i det offentlige sundhedssystem.

  Særlige fordele for din virksomhed med Behandlingsforsikring ved arbejdsulykke:

  Hurtig behandling begrænser sygefraværMindre risiko for varige følger efter en arbejdsulykkeSkattefrit medarbejdergode – som samtidig gavner din virksomhed

  Læs mere om forsikringen under Forsikringer 

  Ønsker du et tilbud på forsikringen, så ring til os på 33 55 55 55 og hør mere.

 • Sygedriftstabsforsikring

  Mange virksomheder forsikrer sig for det driftstab virksomheden kan lide som følge af brand-, tyveri- eller vandskader. Men hvis du har en servicevirksomhed eller er selvstændig indenfor et liberalt erhverv, så er din omsætning afhængig af, at du eller vigtige nøglepersoner i din virksomhed ikke bliver syge.

  Med en Sygedriftstabsforsikring kan du forsikre din virksomhed for omsætningstab som skyldes uarbejdsdygtighed pga. sygdom eller ulykkestilfælde.

  Forsikringen dækker:

  Tab ved nedgang i omsætningen som følge af sygdom eller ulykkeUdgift til vikar eller andre løsninger, der kan sikre omsætningen helt eller delvistDækker fra 3 uger og helt op til 49 uger

  Udgør din personlige omsætning 500.000 kr. om året eller derunder anbefaler vi en Sygedriftstabsforsikring. Læs mere om forsikringen under produktbeskrivelserne.

  Udgør din personlige omsætning mere end 500.000 kr. om året anbefaler vi en Sygedriftstabsforsikring Plus.

  Læs mere om forsikringen under Forsikringer

  Ring til os på 33 55 55 55 og få mere at vide om Sygedriftstabsforsikring og Sygedriftstabsforsikring Plus – samt mulighederne for netop din virksomhed.

 • Kollektiv ulykkesforsikring

  Ikke kun arbejdsskader skader arbejdet
  Har dine medarbejdere en aktiv fritid? En kollektiv ulykkesforsikring dækker, hvis dine medarbejdere får varige mén efter en ulykke og kan være med til at sikre, at de kan komme bedst og hurtigst muligt tilbage på arbejde – også selvom ulykken er sket i fritiden.

  Social ansvarlighed er en sund investering
  Har en medarbejder været udsat for en ulykke, kan du med en Kollektiv Ulykkesforsikring sikre, at medarbejderen - udover at få udbetalt erstatning for eventuelle varige mén - får dækket udgifter til genoptræning, således at medarbejderen hurtigt kommer tilbage på arbejde.

  En ulykkesforsikring er derfor både en investering i virksomhedens daglige drift og samtidig et værdsat personalegode.

  Særlige fordele for din virksomhed med Kollektiv Ulykkesforsikring

  Udgifter til genoptræningSærligt tilskud på op til 35.000 kr. til ændring af arbejdspladsen, rekruttering af ny medarbejder og omskoling af medarbejderDækker firmaarrangementer

  Særlige fordele for dine medarbejdere med Kollektiv Ulykkesforsikring

  Den eneste erstatning for mange – ikke alle har en ulykkesforsikringGenoptræning hos akupunktør, zone- og kraniosakral terapeut, i træningscenter eller i varmtvandsbassin dækkes i tillæg til traditionel fysioterapi/kiropraktor behandlingSkattefrit medarbejdergode (når forsikringssummen udgør højst 500.000 kr.)

  Læs mere om forsikringen under Forsikringer 

  Ønsker du et tilbud på forsikringen, så ring til os på 33 55 55 55 og hør mere.

 • Diagnoseforsikring

  Kom hurtigt videre med en Diagnoseforsikring
  Vi har et velfungerende sundhedssystem i Danmark. Det er trygt at vide, at man kan gå til
  lægen eller få behandling på et hospital uden at skulle betale direkte.
  Men ventetiden for at komme til en speciallæge, og dermed få en diagnose, kan være meget lang. I gennemsnit tager det op til 2 måneder*.
   
  Den tid, som din medarbejder skal vente på at blive undersøgt, er med til at øge sygefraværet og kan være til stor frustration for den enkelte.  Derfor har Codan udviklet en diagnoseforsikring. Forsikringen gør dig og dine medarbejdere uafhængige af lange ventetider i det offentlige sundhedssystem og sikrer, at I indenfor 10 dage kan komme til en speciallæge.

  *Statens Serum Institut – ”Erfarede ventetid til operation, regionsniveau perioden 2007-2012” 
   
  Særlige fordele for din virksomhed med Diagnoseforsikring:

  Hurtig undersøgelse og afklaring af symptomerKortere sygdomsforløb og et godt supplement til det offentlige sundhedssystemBilligt alternativ til Behandlingsforsikring

  En hurtig diagnose reducerer stress, bekymringer og risikoen for følgesygdomme.

  Det dækker forsikringen
  Med en diagnoseforsikring er du og dine medarbejdere sikre på, at blive undersøgt hos en speciallæge indenfor max 10 arbejdsdage. Får du symptomer på sygdom eller gener efter en ulykke, skal du kontakte din egen læge. Hvis din læge konstaterer, at der er behov for yderligere undersøgelse, der ikke kan finde sted i det offentlige sundhedssystem indenfor 14 dage, kan du kontakte Codan og så vil vi henvise dig til et undersøgelsessted indenfor vores netværk.

  Forsikringen dækker udgiften til undersøgelser hos speciallæge i Danmark, indtil en egentlig diagnose er stillet. Undersøgelserne omfatter eksempelvis røntgen, scanning og blodprøver som led i diagnosticeringen. Derefter er du parat til at blive behandlet i det offentlige sundhedssystem, indenfor de gældende behandlingsgarantier.

  Vi guider dig sikkert videre
  De speciallæger og privathospitaler, som Codan samarbejder med, kan henvise dig direkte til videre behandling i det offentlige sundhedssystem. Du ved derfor hvad der skal ske, når du får stillet en diagnose. Resultatet af dine undersøgelser bliver samlet i en journal, som sendes til din egen læge. På den måde er din egen læge hele tiden fuldt informeret om dit sygdomsforløb og behandling.

   Læs mere om forsikringen under Forsikringer

  Ønsker du et tilbud på forsikringen, så ring til os på 33 55 55 55 og hør mere.

 • Skatteregler

  Sundhedsforsikringer er ifølge gældende lovgivning AMB- og indkomstskattepligtig. Såfremt dækning for Misbrugsbehandling, er tilbudt alle medarbejdere i virksomheden, er præmien for denne del af forsikringen skattefri.

  Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for beskatning af medarbejderen og afregning af arbejdsmarkedsbidrag. Alle præmier, der betales af virksomheden, er fradragsberettigede i virksomhedens driftsregnskab.  

  Hvis du har uddybende spørgsmål til skattereglerne, er du velkommen til at kontakte Care Kundesupport, telefonnummer 33 55 38 28.

Codan Care kan dække andre områder end beskrevet her.
Få mere at vide om mulighederne på tlf:  33 55 55 55.

Kundecases

Dansk Belægningsentreprise: "Frynsegode ved et tilfælde"

Øgaard El A/S: "Bløde værdier får Øgaard El i stødet"

Løvschall A/S i Randers - Medarbejderne er det største aktiv